Gå direkt till innehåll
Nouryon ökar vinsten under 2020 med fokus på kunder och verksamheter

Pressmeddelande -

Nouryon ökar vinsten under 2020 med fokus på kunder och verksamheter

Med fortsatt kundengagemang och disciplinerad kostnadshantering ökade Nouryon sin vinst i de finansiella resultaten för hela 2020.

”Jag är nöjd med vårt resultat för 2020 eftersom det återspeglar vår lyhördhet inför kundernas behov och vår strategiska investering i snabbt växande och motståndskraftiga slutmarknader”, säger Nouryons ordförande och VD Charlie Shaver.

”Det blir tydligt hur stark vår portfölj är med tanke på mångfalden i vår kundbas och vårt företags globala natur. Den styrkan stöds av vårt teams kostnadsdisciplin och vår förmåga att snabbt få ut nya innovativa och hållbara lösningar på marknaden”, tillägger han.

Den totala efterfrågan var fortsatt stabil på många av Nouryons viktigaste slutmarknader, som jordbruk och hushållsrengöring, men på en del marknader minskade volymerna på grund av covid-19-pandemin. Intäkterna för hela 2020 minskade med 4 % på grund av lägre priser och volymer, medan justerat EBITDA ökade med 3 % till 1 162 miljoner euro. Företagets starka likviditetssituation gjorde det också möjligt för företaget att frivilligt återbetala 100 miljoner euro av sitt eurolån.  

Utvalda finansiella uppgifter (i miljoner euro)
2019 2020 Förändring
Intäkter
5 082 4 700 (4 %)1
Justerad EBITDA2 1 128 1 162 3 %
EBITDA-marginal (%) 22,2 % 24,7 %

Shaver säger att företagets målinriktade omvandlingsaktiviteter fortsätter att ge positiva resultat. Till exempel kunde Nouryon genom förvärvet av karboximetylcellulosa (CMC)-verksamheten från J.M. Huber Corporation under 2020, avsevärt bredda sin produktportfölj inom CMC, som är en hållbar, biobaserad vattenlöslig polymer som används på ett brett spektrum av slutmarknader, från hushållsrengöring och hygienprodukter till byggnader, livsmedel och läkemedel.

Strategiska förvärv som detta och avyttringen av verksamheter som inte är kärnverksamheter, till exempel företagets försäljning under 2020 av verksamheten med återdispergerbara polymerer (RPP) och den nyligen meddelade avyttringen av verksamheten för specialsalter, framhäver Nouryons strategi med att vara starkt anpassad till kundernas behov och skapa tillväxt, vilket kommer hjälpa företaget att bli världsledande på viktiga marknader för specialkemi.

Det nya varumärket för industrikemikalierverksamheten, som nu heter Nobian, stärker ytterligare denna strategi, då det positionerar Nouryon i ett läge där man kan fokusera på och utveckla sin ledande ställning inom globala specialkemikalier.

Efter att ha uppnått klassificeringen EcoVadis Silver år 2020, åtog sig Nouryon ännu högre hållbarhetsmål, särskilt beträffande att minska sina koldioxidutsläpp med 25 % och öka sin andel av koldioxidsnål och förnybar energi till 60 % år 2025. Under 2020 lanserade företaget även nya hållbara produkter för att hjälpa kunderna att uppnå sina mål, bland annat antivirala skyddsfärgerbiologiskt nedbrytbara växtskyddsmedel och produkter för isolerande takbeläggning som minskar behovet av luftkonditionering.

1) Exklusive valutaeffekter och portföljförändring
2) EBITDA justerat för att: (i) eliminera vissa icke-rörelserelaterade intäkts- eller kostnadsposter, (ii) eliminera effekterna av vissa icke-likvida och övriga poster som ingår i periodens resultat och EBITDA som företaget inte anser vara indikativa för dess löpande rörelseresultat, och (iii) eliminera vissa ovanliga poster som påverkar resultaten under en viss period.

Ej för publicering – för mer information
Medierelationer: media_relations@nouryon.com
Telefon: +31 0 20 8991510
Kontakt: Vivi Hollertt 

Ämnen


Vi är en världsledare inom specialkemi. Industrier i hela världen förlitar sig på oss och våra specialkemikalier för tillverkning av vardagsprodukter som papper, plast, byggmaterial, livsmedel, läkemedel och hygienartiklar. Vi har byggt upp ett företag i världsklass samt skapat starka partnerskap med våra kunder, grundat på nära 400 års erfarenhet och våra 10 000 medarbetares gemensamma engagemang och fokus på tillväxt, starka finansiella resultat, säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi finns i fler än 80 länder över hela världen och vårt industriledande utbud omfattar varumärken omfattar Eka, Dissolvine, Trigonox och Berol. Besök vår webbplats och följ oss @Nouryon och på LinkedIn.

Presskontakt

Annika Hilmersson

Annika Hilmersson

Presskontakt Head of Communications Technology Solutions & Sweden